VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi tar dig och din säkerhet på största möjliga allvar. Här under kan du läsa mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar personuppgifter.

Integritetspolicy för Johans Städmaskiner AB

Vi på Johans Städmaskiner AB månar om din personliga integritet och arbetar ständigt i linje med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. I och med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter hanteras och behandlas.


Hantering av personuppgifter och data
Ytterst ansvarig för hantering av dina personuppgifter står Johans Städmaskiner. De personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller tredje part. Personuppgifter samlas in när du ingår ett avtal med oss, när du varit i kontakt med oss via någon av våra många kanaler, eller om du har besökt oss vid mässor eller andra event. Den informationen du lämnar kan exempelvis vara ditt namn, telefonnummer, arbetsplats och e-postadress. Möjligen kan du också komma att finnas med på bild, då vi ofta fotograferar under ovannämnda tillställningar.

Om du besöker vår hemsida, www.johans.se kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter och annan data via hemsidan, till exempel information om din IP-adress och cookies.

Syfte med hantering
Vi samlar in och hanterar personuppgifter i syfte med att på bästa sätt utföra vårt åtagande mot dig som kund och/eller potentiell kund. Vi kommunicerar ut nyheter och information med riktat innehåll, samt nyttjar våra rättigheter och utför våra skyldigheter enligt gällande lag eller avtal.

Vi hanterar nedanstående personuppgifter i olika system för följande ändamål:

  • Vi hanterar dina uppgifter i våra IT-system för att administrera din beställning av våra produkter eller tjänster. 
  • Vi hanterar dina uppgifter för att i marknadsföringssyfte kunna kommunicera med dig. Detta genom att skicka direktmarknadsföring så som nyhetsbrev och information till dig via e-post. Detta i stöd av intresseavvägning, förutsatt att du inte invänt mot behandlingen. 
  • Vi hanterar dina uppgifter för att följa lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser. Exempelvis sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss för att följa gällande bokföringslag.

Tillgång till personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att delas med så kallade personuppgiftsbiträden. Vid de tillfällen vi använder externa leverantörer har dessa ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter. Dina personuppgifter kan komma att delas med systerbolag i OrboTech koncernen, där Johans Städmaskiner ingår och där dessa får egen rätt att använda personuppgifterna.

Säkerhetsåtgärder
För att förhindra och begränsa risker med obehörig åtkomst och missbruk av dina personuppgifter, har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga integritet. Allt enligt gällande lagar och regler.

Lagring av personuppgifter
Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning eller regler och riktlinjer från olika myndigheter.

Nedan har vi listat några exempel på hur länge dina personuppgifter sparas:

  • Vi sparar dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal. 
  • Vi sparar dina uppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslag, marknadsföringslag eller avtal.
  • Vi sparar dina uppgifter om du lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, nyhetsbrev och påminnelser från oss. Detta tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig. 

I de fall uppgifterna samlats in från tredjepart för att användas för direktmarknadsföring så sparas uppgifterna inte längre än vad vi har rätt till. Där klara regler eller riktlinjer saknas raderas uppgifterna så fort som möjligt.
Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. 

Påverka hantering av personuppgifter
Du har rätt att återkalla hela eller delar av ett tidigare lämnat samtycke. Återkallelsen påverkar inte vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. 

I enligt gällande dataskyddslag har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, samt begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Du behöver aldrig lämna dina personuppgifter till Johans Städmaskiner, men om du inte gör det kan vi oftast inte ingå eller fullgöra avtal med dig. 

Har du synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter, skicka ett meddelande till oss på info@johans.se 

Johans Städmaskiner AB / Box 97 / 851 02 Sundsvall / 060-12 91 00

Kontakta oss

Johans Städmaskiner AB
Box 97
851 02 Sundsvall

060-12 91 00
info@johans.se

Tillsammans gör vi skillnad!

Vi finns alltid bara ett samtal bort och svarar mer än gärna på dina frågor eller funderingar. Ta kontakt genom formuläret på sidan här, eller ring om det är akut.