Johans Städmaskiner
Städmaskiner, tillbehör och service för bästa resultat.
Ring 060-12 91 00 så får du rena golv, snabbt och enkelt.

Komplett lösning utan extra utgifter.

Maskinen, allt förebyggande underhåll samt all reparationskostnad inklusive reservdelar ingår i den fasta månadskostnaden och tar bort extra utgifter. Vid ett eventuellt längre driftstopp av din maskin tillhandahåller vi även en ersättningsmaskin. En lösning som garanterar en brukbar maskin. Alltid. Funktionsavtalen utgör vår vanligaste form av finansiering, och den mest förmånliga.

Kontakta oss för mer information.